ಮಹಾರಾಣಿ ಮಹಿಳಾ ಕಲಾ ಕಾಲೇಜು, ಮೈಸೂರು

ಝಾನ್ಸಿ ಲಕ್ಶ್ಮೀಬಾಯಿ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು-570 005
ಪದವಿ ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೇಂದ್ರ
NAAC 'B' ಗ್ರೇಡಿಂದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿದೆ

Maharani's Arts College For Women, Mysuru

J.L.B Road Mysuru 570 005
Undergraduate & Postgraduate Center
Accredited By NAAC 'B' Grade

Government of Karnataka

Gallery

Kannada Habba

Patriotism 4th Nation Building

State Level Seminar

Website inauguration

IQAC Workshop

Laptop Distribution

Inauguration

Gandi Jayanthi

News Paper Articles

Teachers Day

Sports

Scouts

Republic Day 2018

Hostel Day

Basava Jayanthi

College Day

Other Programs

Patriotism & Nation Building

State Level Seminar on Dr. B.R. Ambedkar- Education & Emancipation of Deprived Classes

Website inauguration from Rahul Gandiji Member of Parliament and President of Indian National Congress