ಮಹಾರಾಣಿ ಮಹಿಳಾ ಕಲಾ ಕಾಲೇಜು, ಮೈಸೂರು

ಝಾನ್ಸಿ ಲಕ್ಶ್ಮೀಬಾಯಿ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು-570 005
ಪದವಿ ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೇಂದ್ರ
NAAC 'B' ಗ್ರೇಡಿಂದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿದೆ

Maharani's Arts College For Women, Mysuru

J.L.B Road Mysuru 570 005
Undergraduate & Postgraduate Center
Accredited By NAAC 'B' Grade

Government of Karnataka

ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು

ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿಭಾಗ – ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ

ಕ್ರ.ಸಂ

ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ

1

ಡಾ. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಎ ವಿ

ಸಂಯೋಜಕರು

2

ಡಾ. ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಜಮಾದಾರ್

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

3

ಡಾ. ಅಶ್ವಿನಿ ಬಿ ಪಿ

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು