ಮಹಾರಾಣಿ ಮಹಿಳಾ ಕಲಾ ಕಾಲೇಜು, ಮೈಸೂರು

ಝಾನ್ಸಿ ಲಕ್ಶ್ಮೀಬಾಯಿ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು-570 005
ಪದವಿ ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೇಂದ್ರ
NAAC 'B' ಗ್ರೇಡಿಂದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿದೆ

Maharani's Arts College For Women, Mysuru

J.L.B Road Mysuru 570 005
Undergraduate & Postgraduate Center
Accredited By NAAC 'B' Grade

Government of Karnataka

Under Graduate Department of Studies in HISTORY

Faculty

Sl. No.NameDesignationMobile No.E-mail IDDegreeProfile
1RAMU NAssociate Professor
2JANET MAssociate Professor
3RAJASHEKARANAssociate Professor
4BASAVARAJU H MAssociate Professor
5Dr. SRINIVASA V KANADEAssociate Professor
6SHYLAJA B SAssistant Professor
7Dr. DEVEGOWDA S KAssistant Professor
On DEPUTATION / RE-DEPLOYMENT
1Dr. MANJUNATHA G RAssistant Professor
2SHALINI H VAssistant Professor